Lördag 8 juli Åsbo

Klippan

Program     Åsbo Släkt och Folklivsforskare

I samarbete med de lokala hembygdsföreningarna Östra Ljungby, Källna socknars hembygdsförening, Klippans hembygdsförening, Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga samt Svalövs Släkt och Folklivsforskarförening.
Alla har representanter tillgängliga

Plats (klicka) Tid Vad Vem
Sågen, Klippan 10 – 16 Hjälp med släktforskning, hitta platser, söka i arkiv och digitala bildarkiv Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Hembygdsbyn 10:00 Klippans Pappersbruk 450 år guidning Christer Jönsson
Sågen, Klippan 14:00 Guidning av Sankt Petri kyrka, Klippan